product_bg (2)
हामी एक वैश्विक कम्पनी हौं, हाम्रो मुख्य तातो बिक्री उत्पादनहरू प्लास्टिक माउस जाल, मुसा चारा स्टेशन, कीरा जाल, धातु तिल जाल, बिरुवा संरक्षण उत्पादन, इलेक्ट्रोनिक कीट रिपेलर, कीट ग्लु बोर्ड, माउस ग्लु जाल, बर्ड स्पाइक र कीट को यो श्रृंखला हो। नियन्त्रण उत्पादनहरू।